Typ: Sprzedaż
Kategoria: Działka

Opis

Grunt budowlano-inwestycyjny położony w centrum Brzegu przylegająca do ul. Starobrzeskiej ,Składowej,Ciepłowniczej i Elektrycznej,obręb Południe.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą Nr XVIII/142/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj.Opolskim Nr 7, z dnia 6 lutego 2004r poz. 121 ww działki położone są na :
-na obszarze terenu elementarnego : 😀 33P/U/MN, działka w większej
części położona jest na terenie obszaru elementarnego D 36/MN/U/P,
- na terenie funkcji podstawowej :
*(U) usługowej z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią w ramach projektowanego zainwestowania,
* ponadto działka położona jest częściowo na terenie o funkcji (MN) mieszkaniowej z usługami oraz zielenią w ramach istniejącego zainwestowania,
* na obszarze strefy III - zabudowy mieszkaniowo-usługowej o wysokiej inwestycji, posiadającej charakter sródmiejski uwarunkowany historycznie.
Teren ogrodzony, utwardzony z z dużymi parkingami, woda, prad, telefon i gaz.
Teren idealnie nadaje się pod zabudowę supermarketu o wielu branżach z wygodnym dojazdem i parkingiem.

Brzeg miasto i gmina nad Odrą siedziba powiatu w województwie opolskim .
Brzeg miasto o pow. 14,6 km2 i liczy około 38 tys. mieszkańców.

KONTAKT: Bożena Wesołowska 693-444-222
e-mail : a5@kruk.net.pl
Kruk Nieruchomości
Licencja 1007
-

Zapytaj o ofertę

Agent: Bożena Wesołowska
Adres e-mail: a5@kruk.net.pl
Tel. kom.: 693444222