Typ: Sprzedaż
Kategoria: Działka
Województwo: Opolskie
Miasto: brzeski
Dzielnica: Grodków
Ulica: x
Cena: 882000 PLN
Powierzchnia: 29400 m2
Rynek: wtórny
Typ działki: budowlana

Opis

Działka budowlana o pow. 2 ha 9400 m2 położona w miejscowości Jaszów.
Jaszów jest miejcowością bardzo blisko położoną Nysy, do Wrcławia tylko 72 km, sasiedztwo jezior w Otmuchowie, Nysie.
Działka położona jest na wzniesieniu z bardzo ładnym widokiem na okolice ,dojazd do działki drogą asfaltową, wzdłuż działki prowadzi droga utwardzona.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grodkowie działka oznaczona jest symbolem MU i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową oraz zabudowę usługową nieuciążliwą.
1. Przeznaczenie dopuszczające:
a) uslugi o nieuciązliwym charakterze oraz nie generujące intensywnego ruchu pojazdów dostawczych jako wolnostojące, dobudowane lub wbudowane w budynkach mieszkalnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi,
2. zakaz lokalizacji wszelkich obiektow o uciążliwych funkcjach usługowo-produkcyjnych, magazynowych oraz trwałego składowania surowców i materiałów masowych,
3. zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m,
b) ustala się dla nowo realizowanej zabudowy dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30 - 45 stopni , o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej
c) dopuszcza sie wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie lukarn,świetlików itp,
d) budynki gospodarcze oraz garaże wolnostojące lub dobudowane dopuszcza się jako [arterowe, o formie kolorystyce dachu nawiązującej do dachu budynku mieszkalnego,
e) ustala się przeznaczenie pod zabudowę oraz utwardzone dojścia ,dojazdy i miejsca postojowe nie więcej niż 70% powirzchni działki, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie,
f) na poszczególnych działkach dopuszcza się realizację obiektów małej architektury ogrodowej oraz terenowych urządzeń rekreacji 9 np. altan, basenów, oczek wodnych, urządzeń zabawowych dla dzieci.
Bardzo ładna okolica, cicho i spokojnie,
Możliwość wydzielenia mniejszej powierzchni działki.
Cena do negocjacji.
KONTAKT ; Bożena Wesołowska 693-444-222, 3-444-222.

Uzbrojenie: wodę należy doprowadzić do działki prąd przechodzi wzdłuż działek

Zapytaj o ofertę

Agent: Bożena Wesołowska
Adres e-mail: a5@kruk.net.pl
Tel. kom.: 693444222