Typ: Sprzedaż
Kategoria: Działka
Województwo: Dolnośląskie
Miasto: wrocławski
Dzielnica: Siechnice
Cena: 1320000 PLN
Garaż: miejski
Powierzchnia: 8800 m2
Rynek: wtórny
Typ działki: inwestycyjna

Opis

Do sprzedaży działka położona w miejscowości Radwanice gm. Święta Katarzyna .

Działka położona na terenach oznaczonych w planie miejscowego zagospodarowania symbolem AG, KL, 1ZN.
Dla terenu oznaczonego symbolem AG ustala się:
1. funkcja podstawowa : aktywność gospodarcza - działalność o charakterze przemysłowym, składowym , usługowo- produkcyjnym, obsługi komunikacji samochodowej w tym motele, itp.
2. funkcja uzupełniająca: a) usługi z zakresu : handlu detalicznego, rzemiosła itp
b) urządzenia infrastruktury technicznej,
c) mieszkanie funkcyjne towarzyszące funkcji podstawowej.
Dla terenu oznaczonego symbolem KL ustala się:
1. funkcja podstawowa ; droga klasy lokalnej
2. funkcja uzupełniająca ; a) podziemne urządzenia infrastruktury technicznej,
b) ścieżka rowerowa szerokości min. 2m.
Dla terenu oznaczonego symbolem 1 ZN ustala się:
1. funkcja podstawowa - zieleń niska - łąki z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń hydrotechnicznych,
2. funkcja uzupełniająca - uprawy ogrodnicze i szkółkarskie z dopuszczeniem lokalizacji obiektów budowlanych obsługujących tę funkcję,
3. dopuszcza się lokalizowanie zabudowy usługowej związanej z obsługą komunikacji samochodowej;

Gorąco polecam działkę pod inwestycję położoną w miejscowości Radwanice w odległości 10 km od Wrocławia.

KONTAKT : Bożena Wesołowska 693-444-222, 3-444-222

Zapytaj o ofertę

Agent: Bożena Wesołowska
Adres e-mail: a5@kruk.net.pl
Tel. kom.: 693444222