Firma KRUK NIERUCHOMOŚCI powstała w 1993 r.

Zadanie jakie sobie postawiła była obsługa rynku nieruchomości, skierowana zarówno do podmiotów gospodarczych jak również osób fizycznych.
W ramach swoich usług firma zapewnia profesjonalne i kompleksowe usługi z zakresu rynku nieruchomości ,sprzedaży (wynajmu), kupna (najmu) nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, doradztwo inwestycyjne, obsługę prawna, a także pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości.

W trosce o dobro klienta wykorzystujemy wszelkie dostępne systemy obsługi oraz korzystamy z ogólnopolskiej i światowej internetowej bazy danych.

O sukcesie naszej firmy decydują Klienci , dlatego też zadowolenie i satysfakcja każdego z nich jest kluczowym elementem strategii firmy i gwarancji jej sukcesu. Dążymy do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług zgodnie z wymaganiami Klienta , przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi firmy. Wychodzimy z założenia ,iż bez odpowiedniej jakości nie jest możliwe zdobycie szacunku i uznania Klientów jak również skutecznego konkurowania wewnątrz branży.

Wiemy ,że osiągnięcie celów jakościowych możliwe jest dzięki naszej orientacji na jakość inwencji, dobrej orientacji oraz serca wkładanego w wykonywanie obowiązków

Legitymujemy się przynależnością do renomowanych stowarzyszeń branżowych o charakterze ogólnopolskim i lokalnym:

PFRN PRFN – Polska Federacja Rynku Nieruchomosci
DIG – Dolnośląska Izba Gospodarcza
PTEiDRN – Polskie Towarzystwo Doradców i Ekspertów Rynku Nieruchomości

Zatrudniamy 13 wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników gwarantujących realizację każdego zlecenia Klienta zgodnie z jego wymaganiami. Wysokie Kwalifikacje naszych pracowników, rzetelność i doświadczenie w wykonywanych pracach zyskały nam wielu zadowolonych klientów. O jakości usług świadczonych przez Firmę Kruk Nieruchomości najlepiej świadczy zadowolenie naszych Klientów

Nasze plany na przyszłość nie są ograniczone do utrzymania bieżącej gamy wykonywanych usług, ale są ukierunkowane na ciągłe zwiększanie obrotów naszej organizacji poprzez zdobywanie nowych Klientów, oraz zwiększanie gamy oferowanych im usług, przy równoczesnym utrzymaniu uzgodnionej jak najwyższej jakości wykonywanych zleceń.

W celu ciągłego doskonalenia swoich usług, oraz zaspakajania bieżących i przyszłych potrzeb Klientów organizacja Kruk Nieruchomości opracowała i wdrożyła System Zarządzania Jakością oparty na normie PN-EN ISO 9001:2009.